parkowanie

Ponawiam prośbę o wprowadzenie obowiązku, aby wynajmujący lokale mieszkalne jednocześnie udostępniali swoje miejsca w halach garażowych (dotyczy to również agencji/biur pośredniczących w wynajmie)-jest wówczas szansa na „ucywilizowanie” zasad parkowania na naszym osiedlu i eliminacja samochodów pozostawianych na ulicy pod oknami mieszkańców (jest to szczególnie dotkliwe dla stałych mieszkańców). Postuluję również o ustawienie dodatkowych znaków zakazu …

parkowanie Read More »