prezentacja Zarządu

proponuję prezentację Zarządu i opublikowanie zasad – tak jak etap III